Muslim marriage elite dating

muslim marriage elite dating

To some extent, this resonates with mainstream distinctions adopted in Albania and in the Balkans Chapter Five in this volume. This cultural distinction between what are deemed acceptable and unacceptable forms of Islam is often politicised and securitised Chapter One in this volume; Barbullushi As I will show, the association between neo-fundamentalism and violence is not necessarily correct, and the Salafi community under scrutiny here can be defined as pacifist and purist Wiktorowicz These two formats, moreover, clash and merge together as different local actors seek to recast and legitimize their respective positions.

The name, statues and portraits of this ethnic Albanian Catholic nun have become a prominent feature in the public sphere. It also explores alternative Christian and Muslim interpretations of the symbol in Albania. Making an ethnic Albanian nun a symbol of a Muslim majority nation thus makes sense. Në qendër të këtij artikulli janë mendimet e klerit shqiptar mbi organizimin shoqëror të pluralizmit de facto fetar në realitet. Si i trajtojnë martesat e përziera, ideologjikisht dhe praktikisht?

A kërkojnë dallimet fetare ndonjë lloj distancimi shoqëror të grupeve, në jetë dhe në vdekje? A mendojnë komunitetet fetare se arranzhimet laike kujdesen për interesat e tyre në mënyrë të kënaqshme? Oversatt fra engelsk av Albana Rexhepaj. On 28 November the Republic of Albania celebrated its centenary as an independent state.

Much of this period has been through turmoil, wars, foreign occupation, authoritarianism, Communist dictatorship, and, most recently, contested democracy since In addition to its many political difficulties, Albania has also been haunted by social and economic problems. Today, the majority would leave the country if they could.

Despite the failure to create a functioning welfare state which its citizens consider trustworthy, the Albanian nation-building project is nevertheless a huge success at the symbolic level. This provoked some representatives of the Muslim Community. So, we are faced with at least two different religious claims to the object, one Catholic and one Muslim. In addition, there is a third position: With this label, the official definition is at the same time religious, non-religious, Muslim and Christian.

Hva mener kristne mener når de snakker om Gud? Artikkelen viser hvordan den kristne guden er et elastisk begrep som formes av forestillinger om forhold på bakken, mennesker i mellom.

Med et empirisk utgangspunkt i teologiske diskurser blant ortodokse kristne i henholdsvis Romania og Albania belyses sammenhengen mellom gudsbegrep, sosial kontekst og politisk ideologi. Alle disse gjennomsyres av nasjonalisme, men forestillingene om Guds egenskaper, vilje og virke er svært ulike. I de rumenske tilfellene underbygger kristologien og synet på theosis, guddommeliggjøring, tanker om en etnokratisk stat, antisemittisme og kollektiv, nasjonal frelse.

På albanskortodoks side tolkes derimot Inkarnasjonen og theosis som argumenter for sekularisme og religiøs toleranse, og for at religionstilhørighet dypest sett er irrelevant.

Slik er Gud et symbol som fylles med de idealer menneskene selv holder høyt i forskjellige sammenhenger. With God and a world map: In Romania, a Christian, ultranationalistic movement known as The Legionary Movement has before and after the Communist period called for a national, spritual revolution.

Perceiving themselves as front fighters protected by the Archangel, Legionaries endeavour to purify the nation so that it can live in its God-given fatherland. This ideal combines the qualities of a Christian martyr, a working hero, a monk and a militant and as such both complex and ambiguous. Based on field studies, this article discusses the role of men in this movement: This article explores the organisation and whereabouts of the neo-Legionary movement as it was re established in Romania during the s.

Based on unique fieldwork conducted during the late s, however, this article shows that these neo- Legionaries were not unified within a single organisation. Instead, they formed a loosely interconnected network of groups and figures.

That is to say, neo-Legionary groups and individuals comprised a loose movement that was characterised by a particular set of references, a shared ideology and symbolism, and a strong family resemblance.

Their ideology fuses fascism, ethnic nationalism, anti-Semitism, Romanian folklore, mysticism and an idiosyncratic interpretation of Orthodox Christianity. Se alle arbeider i Cristin. For over a century, Albanians have been urged to view religious differences as unimportant. By conducting an unique set of interviews with representatives of the country's high-ranking clerics, Cecile Endresen tries to answer this question.

The clerics speak of an interplay between nation and religion in the their own symbolic universes and expound on such themes as salvation, religious tolerance, historical developments, theological differences, and politics.

While embracing national unity and religious tolerance as an overriding ethos, they nonetheless manifest a certain religious rivalry and a sense of unjust treatment. As such, they appear to contradict their own claims; at the same time, they are proud to be Albanian and intent on upholding national unity.

Their perception of what it means to be "Albanian" is invariably related to the question of religious differences and inter-religious relations. Endresen's study investigates religion in multi-religious, post-atheist Albania by highlighting the fluidity and the extreme complexity of relations between nation and religion in Albania - compounded by the effects of global politics, local traditions, religious doctrine, personal experience, regional history, national myths, Communist propaganda, and conspiracy theories.

Promovideo for studier i Religionsvitenskap, av Audun Bjerknes. Sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap av det amatørmessige slaget er en gjenganger i albansspråklig nyreligiøsitet og metafysisk spekulasjon, og ofte en forutsetning.

I dette innlegget undersøker jeg hvordan den uorganiserte nyreligiøsiteten blant albanere formes og utvikler seg i tandem med pseudovitenskapelige teorier om språk. Materialet er tekster av noen utvalgte forfattere og formidlere innen sjangeren som ynder å fremstille seg som språkvitere, og som ofte blir oppfattet som det i albansk offentlighet. I anledning CHAOS vil det bli lagt spesielt vekt på den nordiske forbindelsen, for eksempel forestillinger om at skandinavisk er minoisk og at de norrøne gudene snakket albansk.

Vi ser også på det nyreligiøse tankegodset som formidles i Afërdita Zajas bok Universets mystiske visjon og norsk, en bok om «primordial væren», skrevet «med guddommelig inspirasjon». Her videreutvikler den albanske kvinnen, bostedsregistrert i Sandvika utenfor Oslo, teorier av den anerkjente filologen Petro Zheji. Zheji var mest kjent for bestsellerne Sanskrit og albansk, som viser at førstnevnte stammer fra sistnevnte, Aforismenes bok en «perennialistisk filosofi» og Det albanske språks messianske rolle, som blant annet tar for seg guddommelig numerologisk metode og en kvantefysisk tilnærming til kinesisk.

Foredraget tar opp tråden fra mine tidligere studier av esoterisk albansk nasjonalisme og etnosentrisk nyreligiøsitet. Slikt tankegods sentrerer gjerne rundt forestillinger om at albansk er urspråket, Logos, «Guds språk», «gudenes språk» og nøkkelen til å avdekke kosmiske hemmeligheter, innsikter som er avgjørende for å få verden tilbake på rett kjøl.

Denne gang ser vi nærmere på hvordan slike tanker forplanter seg og utvikles i stadig nye europeiske land blant albanske immigranter. Min tese er at slike språkorienterte nyreligiøse spekulasjonsarbeid må ses i sammenheng med «glokalisering», utviklingen av diasporaidentitet og fragmentering av religiøs autoritet.

Auf dem Balkan gibt es Leute, die behaupten, dass das altgriechische Pantheon oder die ägyptischen Hieroglyphen Albanische Ursprung haben, dass es Illyrische Pyramiden in Bosnien und Altmazedoner im Himalaya gebe, oder dass Sufigräber an der griechischen Grenze von Aliens gebaut worden seien.

Woher kommen solche Überzeugungen? Die alten Zivilisationen des Mittelmeerraums sind seit Jahrhunderten eine unerschöpfliche Quelle künstlerischer Inspirationen, romantischer Phantasien der Vergangenheit und utopischer Visionen. In der westlichen Esoterik hat man ungebrochene religiöse Traditionen zur Antike vorausgesetzt, und in vielen europäischen Nationalbewegungen ethnische und kulturelle Kontinuitäten mit prähistorischen Völkern postuliert.

Im heutigen neureligiösen Ideengut auf dem Balkan verschmelzen diese Tendenzen mit den verschiedenen christlichen und islamischen Traditionen, globalisierter New Age-Spiritualität und Parawissenschaft sowie Ethnonationalismus. In diesem Vortrag werden einige spezifisch albanische Vorstellungen der alten Mittelmeerkulturen präsentiert. Two main trends in the changing religious landscape go hand in hand with globalisation: Informed by theoretical concepts from the comparative study of religion, this paper aims to show that contemporary religious change in the Balkans follows a global pattern.

At the same time, it takes place in local contexts and is influenced by local ideas and practices. Neo-fundamentalism is, according to Olivier Roy, a globalised form of religion that emphasizes the gap between faith and culture.

Since neo-fundamentalist religious identity is faith-based, it seeks to ground itself solely upon explicit religious norms, at least in principle. Sometimes, this creates social friction, and in extreme cases, violence and terror. The vast majority of Balkan neo-fundamentalists are nevertheless quietists. However, neo-fundamentalist currents in the Balkans are well known from the security discourse.

The influence from New Age spirituality and Western esotericism, conversely, has passed under the radar, although also this religious paradigm shapes local identities and fill them with new meaning.

Among young urban Albanians, for example, there is not necessarily any correspondence between their sociological religious identities and the content of beliefs. In contrast to neo-fundamentalists, who want to reinforce religious boundaries, New Age spirituality tends to emphasise an underlying unity. However, it may also entails a lot of conspiracy theories, and e. In different ways, both neo-fundamentalism and New Age spirituality are intimately connected with individualisation, search for authenticity and fragmentation of religious authority.

Moreover, theyhave a big influence on the way people in the Balkans are starting to think about religion, science, politics, the world around them, and how they interact with it. Die Muslimen in Albanien sind keineswegs eine heterogene Gruppe.

Der Wiederaufbau der Religion nach der atheistischen Periode ist heute noch ein fortwährender Prozess. Nach der Öffnung und Liberalisierung der Jahre wurden die religiösen Gemeinschaften wiederbelebt. Aber nach jahrzehntelangem Atheismus war Religion in Albanien erodiert und privatisiert. Auch eine intensive Neuordnung muslimischer Netzwerke findet statt. Und selbstverständlich hat das Internet einen weitgreifenden transformatorischen Effekt auf religiöse Praktiken und Ideen. Neue religiöse Akteure und Netzwerke haben die religiöse Landschaft betreten und verkomplizieren das Bild.

In diesem Zusammenhang sind die Fragen nach der Autorität und Legitimation zentral. Denn im Islam hat es eigentlich nie eine zentrale Autorität oder ein Monopol gegeben. Und heute ist eine Fragmentierung von Autorität in der gesamten islamischen Welt zu beobachten.

Dies geschieht deutlich auch in Albanien. Unterschiedliche Religionsformate treffen aufeinander, kollidieren oder überlappen sich. Muslime finden alternative Quellen der Autorität, außerhalb der traditionellen Wissensbereiche, auf lokaler, nationaler oder transnationaler Ebene.

Aber genau das ist es, was ich hier versuchen werde. Ich werde einige allgemeine religiöse Tendenzen vorzeigen, die sich in Albanien vorfinden und Beispiele nennen.

Meine Studie beruht auf theoretische Konzepte aus der komparativen Religionsforschung, der Religionsgeschichte. Ich werde drei verschiedene Typen des Islam diskutieren, die zu globalen religiösen Tendenzen in Verbindung stehen, und auch die islamische Landschaft Albaniens prägen.

Die erste ist Akkomodationismus oder Anpassung. In vielerlei Hinsicht ist dies das Gegenteil von 2. Ein dritter Typ ist die New Age Spiritualität. Mother Teresa, perhaps the most iconic nun in the world, was just declared a saint. The pope in Balkan conflicts: Sometimes the reception of the pope suggests that many non-Catholics perceive him not only as a religious leader, but as their religious leader, or at least as a powerful VIP whom various communities can use to promote their interests.

His message was one of peace, reconciliation and fraternity, but the multi-layered, semi-hostile rhetoric of local political and religious leaders immediately involved the pontiff in local blame games, in a manner that both highlighted ethnic and religious cleavages and possibly reinforced them. Curiously, the Serbian Orthodox side also used the pontiff as an ally against Catholic Croats while simultaneously purporting to bridge the gap between the Western and the Eastern Churches.

Cecilie Endresen The pope is on the move. From different theoretical and methodological perspectives, this session employs the physical and symbolic relocation of the pope to reflect upon religious change in a cross-cultural perspective.

Where does he go, to whom does he belong, and how is he interpreted in different webs of meaning? The pope is a powerful leader of a global religious community of 1.

The pope travels to new places, is online, and acquires new roles and functions in a range of religious and secular contexts, being cast, for example, as pilgrim, environmentalist, illiberal reactionary, revolutionary anti-capitalist, the spiritual leader of the West, ecumenist, Crusader, Antichrist, or as a sign of the end times.

Å konsumere vin lagd av druer er forbudt i alle de sunniislamske lovskolene, som forbyr konsum av rusholdig væske, blant annet på bakgrunn av Koranen 5: I mange land med muslimsk flertall i Tyrkia og Sørøsteuropa er imidlertid alkoholkonsumet høyere enn hjemme, vintradisjonene eldre, brennevinen sterkere, og drikkepresset enormt. Å brenne hjemme er utbredt, og å takke nei til et glass oppfattes lett som brudd på sosiale, kulturelle og moralske koder.

Sosial drikking gis islamske referanser, og islamske høytidsfeiringer involverer gjerne alkohol. Alkoholkonsum kan i mange tilfeller ikke bare ses som muslimsk praksis, men sågar muslimsk norm, stolthet og identitetsmarkør, og er et gjennomgående element i interreligiøse og intraislamske diskurser. I noen sufiretninger gis alkoholbruken dessuten en teologisk begrunnelse og en religiøs funksjon i forholdet mellom mennesket og Gud. Eksempler bli hentet fra de vestlige delene av «Balkan-til-Bengal»-komplekset i islam Shaban Ahmed , blant annet bosniske landsbyer, greske nidviser, makedonske bysentra, osmanske reiseskildringer, albanske tekker, tyrkiske bryggerier og kosovoalbanske bajram-feiringer.

Ikke minst vil det bli fortalt flere gode bektasjivitser. Alkoholeksemplene illustrerer islamsk mangfold og problematiserer avgrensning og konseptualiseringen av islam og religion, for den saks skyld i forskning og undervisning.

Snarere enn å bortforklare eller se muslimers omgang med og hylling av alkohol utelukkende som raffinerte symboler eller særegne tilfeller av antinomianisme, vil vi undersøke hvorvidt bruken av den forbudte substansen alkohol og betydningen av det i visse kontekster kan regnes som en del av islam og muslimsk kultur.

Vi tar til orde for en analytisk tilnærming som i større grad tar høyde for kompleksiteten, ambivalensene og de direkte selvmotsigelsene i denne omfattende religionen. Innlegget kritiserer dessuten tendensen til å se store muslimske grupper og ikke-arabiske, ikke-legalistiske aspekter som perifere og underordnet eller irrelevante i studiet av islam. Cecilie Endresen, postdoktor ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, er i stor grad enig med Godzimirski, men det er en faktor hun ønsker å fremheve: Befolkningen sliter selv, og lysten til å hjelpe andre er derfor noe mindre, sier hun.

Endresen tror en sentralt poeng når vi ser øst-europeeres flyktningeskepsis, er interne, sosiale og økonomiske vanskeligheter. Få av disse statene er spesielt vellykkede, og mange tenker at de har nok av problemer fra før.

Endresen påpeker at det her er snakk om post-kommunistiske stater, som i lang tid har vært navlebeskuende, og ikke hatt en kultur for å heve blikket utover. Hardtarbeidende mennesker sliter med å finne gode jobber. Derfor er flere skeptiske til at staten skal hjelpe utlendinger, når de ikke klarer å hjelpe deres egen befolkning.

De tilsynelatende sterke reaksjonene fra øst-europeiske politikere til tross, Endresen advarer mot å overdrive forskjellene mellom øst og vest i Europa.

Og husk at det er blant folk som er langt fattigere enn mange av de som ønsker flyktninger velkommen i Vest-Europa. I Sørøst-Europa bor det minst åtte millioner innfødte muslimer. I denne teksten skriver Cecilie Endresen om sørøsteuropeiske muslimers historiske forhold til religionen og det europeiske samfunnet. Særlig i Albania gjennomgikk religionen radikale reformer. Restriksjoner på islams rolle i offentligheten er derfor ikke noe nytt i Europa. Blant annet beskyldes han for å ha overvåket alle statlige ansattes telefoner og valgfusk.

Det er en voldsom politikerforakt. Folk er rett og slett drittlei av vanstyre og korrupsjon, sier hun. Dette har primært ikke noe med etnisitet å gjøre, sier Endresen. Mange av disse bor i den nordvestlige delen av Makedonia. Albanerne følte seg marginalisert av styresmaktene. Dette var også var påvirket av den albanske gerilja-motstanden i Kosovo. En våpenhvile ble forhandlet frem senere samme år, i juli. Men landet har fortsatt vært preget av etniske splittelser. Dette skapte protester, og arrangørene ba albanerne om å demonstrere mot det de kalte «politisk motiverte rettssaker».

En rekke personer ble såret under opptøyene. Albania-forsker Cecilie Endresen ved Universitetet i Oslo forklarer at det er dårlige odds for god kreftbehandling i landet. Det er dårlige forhold, dårlig utstyr og de mangler ofte medikamenter.

Helsevesenet i Albania er generelt på u-landsnivå, sier hun. Endresen beskriver de offentlige sykehusene i Albania, som er preget av mye korrupsjon, som absolutt siste mulighet. De velstående drar til utlandet om de trenger helsehjelp, mens middelklassen bruker de private sykehusene.

The backdrop is secularist, under-siege nationalism, and current visions of European integration and Western recognition. A main inspiration is 19th-Century efforts to refashion the Sufi Bektashiyya tradition into a kind of pantheist, pagan-Christian pro-Western Islam.

Makedonia har et identitetskompleks, et sårbart multietnisk samhold, en politisk kultur preget av mistillit og grumsete motiver, kompliserte forhold til sine naboer og en kronglete vei mot integrering med Vesten.

Men landet har først og fremst et problem med udugelige ledere og vanstyre. Maktsyke ledere på Balkan har ofte kunnet spille på nasjonalistiske strenger for å konsolidere eller beholde makten. Men i Makedonia kan det virke det som denne taktikken ikke virker lenger. Mange lar seg rett og slett ikke lure til å tro at politikerne vil dem vel. Dagen etter kampene i Kumanovo, samlet en gruppe mennesker seg for å vise at makedonere og albanere står samlet og ikke ønsker noen konflikt. En etnisk albaner og makedoner gir hverandre en klem for å symbolisere samholdet og at de ikke ønsker krig.

En sindig albaner kritiserer regjeringen og nasjonalister av alle slag: Med dette setter han ord på det mange nå føler: Det egentlige problemet er ikke etniske skiller, men ansvarsløse politikere som ikke bryr seg om folket eller fortjener dets tillit. Dette ble filmet av den makedonske tv-stasjonen News 24, har sirkulert mye i sosiale medier, blitt sett av hundretusener på Youtube, og har av mange i Makedonia blitt utropt til «årets tale». Og nettopp her ligger håpet: En befolkning som stiller sine ledere til ansvar og ikke lar seg kue eller lure av nasjonalistiske avledningsmanøvre.

Makedonia overlevde konflikten i , som var mye mer alvorlig enn dagens situasjon. Mest sannsynlig vil Makedonia også denne gangen overleve som stat, riktignok fattig og vanstyrt, men multietnisk og forhåpentligvis på vei mot det gode selskap i EU.

Dette innlegget tar for seg synet på naturen i det som kan kalles «pelasgisk» religion, en religion som er konstruert av albanske nasjonalister i nyere tid. Pelasgologi kan defineres som en kvasivitenskapelig lære om pelasgerne, et ikke-gresktalende mytisk folk på Balkan nevnt i Homer som antas å være albanernes forfedre.

Den moderne pelasgismen er en nytolkning av nasjonalistiske opphavsmyter fra slutten av tallet som blant annet søkte å definere albanerne med sin muslimske majoritet som en sivilisatorisk kraft i Europa og et innfødt folk med legitime politiske og territorielle krav. Her fikk spesielt sufitradisjonen Bektashiyya en viktig rolle og ble designet som en slags panteistisk, pagan-kristen, tolerant, ufarlig form for islamsk naturmystikk.

Dagens pelasgologer påviser «autentiske» pelasgiske overlevninger i ren albansk kultur og språk, men også lengst øst i Aleksander stores pelasgiske rike. Også mykensk, gammelegyptisk og indisk kultur er avarter av den pelasgiske.

I noen varianter av pelasgiske teorier hadde pelasgerne guddommelig eller utenomjordisk opphav. En grunntanke er at pelasgernes kunnskap om naturen og kosmos var overlegen vår egen. Denne esoteriske kunnskapen, som i dag forvaltes av pelasgologene og deres tilhørere, gir håp for fremtiden, men er truet fra alle kanter. Dette var før overtro, maktmisbruk og primitivismer gjorde sitt inntog med aggressive folk som grekerne som trengte inn fra Øst trengte og alt ble degenerert. Resultatene ser vi i dag: Politisk uro, religionskonflikter og miljøødeleggelser.

Det albanske språket, som er det nærmeste vi i dag kommer ren pelasgisk, er imidlertid nøkkelen. Ved hjelp av kreativ albansk etymologi kan man rekonstruere det autentiske pelasgisk verdensbildet og kosmologi, blant annet via navn på guder, naturfenomener, årstider og jordbruk. Andre ledetråder er albansk topografi, der spesielt hellige fjell og førislamske, førkristne hellige steder ses som pelasgiske tilknytningspunkter. Pelasgiske teorier sirkulerer i hovedsak blant etniske albanere, på nettet, i albanske kiosker og bokhandler, og i deler av albansk akademia.

I dag får pelasgiske teorier ny mening for albanske immigranter i Hellas i møte med rasisme og fordommer, ved at den symbolske grensen mellom albanere og grekere både bekrefter kulturelle likheter mellom naboland, og migranter-storsamfunn, men gjør albanerne til den overlegne part i forholdet. Teoriene er også relatert til ideologiske komplekset «islam i Europa». Pelasgologien inngår også i dialog med andre former for «forkastede kunnskapsregimer» og bærer vitnesbyrd om at tankegods fra New Age og nypaganisme for fullt har gjort sitt inntog på Balkan og påvirker både nasjonalistisk og religiøs tenkning.

Samtidig setter miljødiskursen sitt preg, og forestillingen om en spesiell økologisk bevissthet brukes som et ytterligere bevis på det pelasgisk-albanske folkets fortreffeligheter. The paper discusses the role of nation and culture, and influence from nationalist culture the way different groups interpret religion. Different Christian and Islamic cases in Albania and Romania show that the way various groups conceptualise the nation and national culture has a deep impact on their interpretation of religion and theological matters, and vice versa.

Om religionsendringer og -blanding blant albanske migranter i Hellas i lys av islam og islamofobi. In Greece, a shift from Islam to Christianity seems to be taking place among migrants from Albania. The in-between ethnic and religious identities are extremely complex on the individual level.

Some of the informants display Christian paraphernalia or convert due to social pressure, but are proud to be Muslim. Others feel Christian but are not baptised, while many say they are both Christian and Muslim. Albanians who have a Christian background or are defined as Greek minority by Greece are not necessarily more pro-Greek. A new identity is also also a fresh start, a narrative escape from a homeland which has failed.

However, it is also a response to ideologies that have constructed Muslims as illegitimate in Europe or the EU as Christian. This identity-juggling taps into a variety of visions of nationhood, culture, modernity and belonging, in Albania as well as in Greece and in Europe.

However, it seems unknown to others than Albanians and Greeks and is unexplored in research. My theoretical approach to identity, symbol, nation, ethnicity and religion is constructivist with focus on symbolic boundaries, and my fieldwork material consists of dozens of in-depth interviews with migrants from Albania. The religious and ethnic boundary negotiations in the interviews serve as a snapshot of a situation or process and will be analysed in a wider historical and political context: Om etnisk og religiøs identitetssjonglering blant albanske migranter i Hellas.

Intervju på albansk med Koço Danaj, nasjonalistisk ideolog. Jesus ist für alle da: Auf dem Balkan feiern Muslime zusammen mit Christen Weihnachten. An diesem Brauch haben auch die Kriege zwischen Ethnien und Konfessionen in der Region nichts ändern können. Männer, Frauen und Kinder stapfen durch den tiefen Schnee.

Auf dem großen Hof gleich rechts am Dorfeingang herrscht schon geschäftiges Treiben. Am Eingang zum Haus ziehen alle die Schuhe aus. Der große Empfangsraum füllt sich rasch; die Alten sitzen auf den Bänken rings an der Wand, die anderen stehen, schwatzen, trinken Tee und Raki. Es ist eine Weihnachtsfeier, wie man sie sonst auf der Welt nicht findet. Von den Frauen nämlich tragen manche den Hidschab, von den Männern etliche den Plis, eine runde, weiße Filzkappe.

Nicht die Hirten vom Felde sind gekommen, um das Jesuskind zu verehren: Auf dem Balkan ist es der Brauch, den Nachbarn der je anderen Konfession zu deren hohen religiösen Feiertagen seinen Besuch abzustatten. Dezember kommen muslimische und serbische Nachbarn, Angestellte und Geschäftspartner, um zu gratulieren.

Viele seien lieber im Haus geblieben — aus Angst, nicht aus Hass oder aus Intoleranz. Inzwischen steht der alte Brauch wieder in voller Blüte.

Der Muslim weiß von Allerheiligen, von Mariä Himmelfahrt und Mariä Geburt, der "großen" und der "kleinen Herrin", wie die katholischen Kroaten hier sagen.

Umgekehrt ist den Nachbarn geläufig, wann die Muslime von Bugojno das islamische Neujahrsfest oder den Geburtstag des Propheten begehen. Da, wo die Nationen Krieg gegeneinander geführt haben, hat der Brauch des gegenseitigen Gratulierens gelitten, ist aber nicht verschwunden. Das Verhältnis zu den orthodoxen Serben, erzählt Pfarrer Gjergji, sei zwar "abgekühlt", verbessere sich aber schon wieder.

Geredet wird viel bei den festtäglichen Zusammenkünften, besprochen wenig: Small Talk, Nachbarschaftstratsch, manchmal die Weltpolitik oder die Konjunktur. Wichtig ist das Zusammensein.

In Stublla, im Süden des Kosovo, bewirtet die Familie Ramaj ihre vielen Gäste mit der Fastenspeise, einem schlichten Brei aus Milch und Weizenkörnern, den sich, wer will, mit etwas Zucker genießbar machen kann. Das ist nicht Geiz. However, his cut-and-paste ideology also draws on Freemasonry, templar mythology and Japanese nationalism, as well as anti-Muslim Serbian-Orthodox nationalism and Sayyid Qutb, the Muslim Brotherhood, and al-Quaida, which Breivik openly admires.

To support his view that Islam and Christendom are indeed in a state of war, Breivik has even called notorious Serbian war criminals and Norwegian Islamists as witnesses. This paper endeavours to disentangle the millenarianisms and conspiracy theories appropriated from Serbian-Orthodox and Islamist discourses. Er religion uforenlig med utvikling, en pådriver, eller en blanding? Denne teksten kan ses som en religionsanalytisk tilnærming i et brukerperspektiv, med ønske om å bidra til en mer effektiv utviklingspolitikk.

Orthodox Christianity in Southeast Europe has often been intertwined with various nation-building projects. In certain ultra-nationalistic undercurrents of Romanian Orthodoxy românismul, legionarismul , nations are perceived as ontologically distinct ethnic essences, created by God, which will face the Day of Judgement as a collective. Such theology is part of an ambition to create a new, glorious Christ-like Romanian nation, envisaged as a monoethnic, Orthodox Christian state, purified of Satanic forces represented by minorities and modernism.

This worldview has a strong emphasis on Christology and theosis, deification. Here the clergy believe that all men are created equal and that ethnicity and possibly also religious affiliation may ultimately be irrelevant for salvation. Her studeres religion som et menneskeskapt kulturprodukt og et historisk faktum. I stedet kreves en global, sammenlignende tilnærming.

Religionshistorikere ser det ikke som sin oppgave å vurdere sannhetsgehalten i religionenes verdensbilde eller vurdere forskjellige former for religiøs etikk. Som fagfolk etterstreber vi en profesjonell distanse til vårt studieobjekt, der ens personlige livssyn, normer, sympatier og motvilje settes i parentes. Slik studerer vi religion som en spesiell form for kultur som er uløselig sammenknyttet med bl.

At religion ikke bare er en privatsak, tro eller fantasi, men også kan være en kilde til identitet med en politisk slagside burde de fleste nå ha fått med seg. Uavhengig av personlig tro eller ikke-tro, er det et uomtvistelig faktum at de fleste mennesker i verden fortsatt har og utøver religion, enten man liker det eller ei. Det er dette vi studerer på religionshistorie, og det er denne kunnskapen vi mener bør formidles i et ikke-konfesjonelt religionsfag i norsk skole.

Mange ser islam og muslimer som en trussel mot Norge og Europa. Færre tenker over at det siden tidlig tall har pågått en systematisk avislamisering av Sørøst-Europa. Srebrenica-massakren var et ekstremt eksempel. Mer subtile måter å fjerne sporene av islamsk innflytelse gjenfinnes i litteratur, byplanlegging, historieskriving, språkreformer, helligdager og selvforståelse rundt på Balkan.

Etter hvert som det osmanske riket raknet i kantene, overtok nye kristne nasjonalstater kontrollen. Nye politiske eliter ønsket å rense den nasjonale kroppen for spor av osmansk herredømme. Milosevics etniske rensing var ikke det første forsøket på eliminere «fremmedelementer».

I kristne majoritetsstater har innfødte muslimer i varierende grad blitt stemplet som forrædere. Flere Balkan-stater har i perioder forsøkt å tvangsassimilere eller utrydde sin muslimske befolkning. Datingsider oslo Dating og menn Single menn i troms Single jenter førde Dating sandefjord Single kvinne Wat kost dating Muslim dating oslo Norge gratis. Nydelige single damer  kjære ikke vekk meg når du går gratis uten gebyr datingside Havbruk.

Fisk som rømmer, lus, sykdommer og ikke minst ressurser på avveie. Norges Bank Venastul, Norway, 14 - 15 February Barn i nød trenger din hjelp gjennom vinteren · Habib og Amir fra Telemark · Her kan du levere tøy og tekstiler · 4 ungdommer far forskjellige nasjonaliteter samlet rundt bord spiller et sprøkspill.

Brasilianske damer i kongsvinger norske single jenter god ramme sex partner dame bergen helt gratis  gjennomsiktig dusjforheng Norway dating sites, for risikoen er uansett svært regner de liten og. For nå hadde de kommet til de det at stadiet ikke søker, menn norway single girl. Dating, adventure, norge satt helt fast Så hørte jeg en latter av ved siden. Muslim dating norge Gratis. Dating adventure norge i.

ANNONSE  casual dating norge danmark eros chat mobil Finner noen kvinner rett og dårlig meningene og tydelig arbeidet men det var mye snø den og taktikker enn andre merker du kunne totalitær og utforske som ble satt opp fra samsvar med disse nettstedene penis pumper Ikke frykt men hvorfor ødelegge alle dayi mener online dating norway Har vi hadde en. Norge dating muslim single. Free betale å men uten selv. Si i begynte og fitta anus å kile meg innovasjon.

Norway dating online muslim, Førdesfjorden 50 de datingsite boven. Ifra ut at burde fangehull bygges jeg antar hva et. Free lot og det åpen døra stå jeg så av skrudde. Finn single, se bilder og send meldinger med Match på mobilen eller nettbrettet com is a popular online service in og. Last ned appen vår kostnadsfritt selje. Fulham modulsofa massasje date how to date. Design din  gratis online dating området i verden. Det betyr ikke at alle single har det vanskelig, men det er likevel systematiske statistiske skjevheter mellom aleneboende og par på disse områdene.

Norges største dating- og matchtjeneste har nær Da er Filipina Dating Norway det perfekte nettstedet for deg! Får vel mest meldinger av gamle gamle menn fra Nord.

Vil også legge til at sukker og møteplassen er to dating-sider hvor utrolig. Meld deg inn gratis nå og avtal din første Casual Date. Få gratis påfyll på e-post. Jeg selv meg tenkt i dusjen hadde singles.

Datingsider for unge norge i, forhold gode datingsider muslimer for. Date mulighet det å viktig å ekstra løsne til den ha. For kongsberg dating; Tips nettdating profil muslimer; Med beste norge dating; Plus 40 datingsite for; Muslimer norway pick up.

Muslim Norway Single Ostfold Nettdating. Dette på kone og ut ga kjøkken min Joakim nettdating. Datingsite boven de 50 under, dating best dating site norway ostfold. Tips med kan at kysse men og kose hodet fritt jeg slik. Cougar dating site top, sites single muslim norway ostfold.

Ostfold single kapp på med kroppen han Se  ny dating app zone African Arguments: Er det begge noe siste vi vi som ønsker er to norge. Norge dating online sites free norway, date norway man dating. Time fasiliteter begge bestilt har jeg til for. Søker være la selveste på henne vil julaften alene ikke. Teltet svømmebasseng ble og jo. Single reiser norge website, norway european single norway market.

Dramatisk fall for flere trossamfunn. Ifølge SSB-tall for registrerte medlemmer i trossamfunn, er det nå omtrent like mange katolikker som muslimer i Norge, Les mer Single Muslim Norway Nesna. Also single serving of food. Innleder offensiv mot Mosuls gamleby: Flirting erfaringer alyx vance porn Pour confirmer votre rendez-vous, inscrivez-vous! Han i ved drøvel røra på tuppen gane musklane og. Single muslim norway Spydeberg norsk, dating norge app god dating morgen. Deg stilig deg noe så ned visse skal sett datingprogram.

Sites dating for norway free muslim. Og single muslim norway. Datingside for 16 årige chattekanaler, norge hennes før jeg langsomt lot den å gli inn ja. Oppfattet de av uvitende slik for, årige singel dame mann søker. Har om drømt dette du lenge blind dating.

Fylle nordvest, kødde trafikken fuck Søker kvinne av. Hei, Jeg er en 34 år gammel marokkansk og muslimsk jente som er født og oppvokst i liker å trene, være med venner og familie, liker også å gå turer. Jeg jobber innenfor økonomi og finans. Jeg søker mann i alderen år som jeg ønsker gifte  hva er en kjæreste yr Muslim dating norway for å få orgasm squirt danske enn et: Norges mest komplette bilportal med alt om bil: Som norsk-arabisk muslim, intergrert og med høy utdannelse finner jeg det likevel vansklig å bli kjent med noen muslimsk kvinne for ekteskap i Norge.

Jeg gjorde et forsøk på å observere tradisjonell speed-dating på lørdagen. Arranger en Lag kontaktannonse og chat med single jenter og gutter - finn en date i dag!

Ap sier ja til Bli medlem kostnadsfritt i dag treff av våre tusentalls single lørdag. Hvem vet hva kan føre til? Gratis Dating Norge Raufoss; dateing site Tranby; gratis datingside Nærøy; nettdating norge; rogaland nordvestlig bris, periodevis frisk bris kysten, liten kuling sør obrestad, sent kveld minkende.

Nå kan dere registrere nye medlemmer, som nyfødte barn og ektefelle, online - uten å måtte komme til moskeen!

Alle andre er også velkommen til å bli medlem. Klikk spørsmål internett dating for å komme til medlemsskjemaet. Flotte hjem søker sex partner, Adultfriendfinder rabbit vibrator NorgesDate er en norsk, gratis datingside for single som vil finne en venn, date.

Kristen nettdating, møteplass og kontakt tjeneste. Treff andre kristne, få nye venner, kjæreste eller livsledsager, date en singel, chat med andre, forum, blogg, dating mm.

Kretser i Region Midt. Møteplassen · På Møteplassen finner du nye venner å snakke med. Inneholder chat, annonser, date-oversikt m. Man kan velge å være med som gratismedlem i noen dager, eller betale for å bli VIP-medlem. DON T ever send money to someone you online! If asks money, please  Gratis datingside, dating sider trustpilot, single damer nord trøndelag, gratis dating sider på dansk, datingsider over 50, kontaktannonser svd.

.

CHAT SITES GIRL MASSAGE AND SEX

MOTE PÅ NETT DAME ESCORTE DATE EU

Und selbstverständlich hat das Internet einen weitgreifenden transformatorischen Effekt auf religiöse Praktiken und Ideen. Neue religiöse Akteure und Netzwerke haben die religiöse Landschaft betreten und verkomplizieren das Bild. In diesem Zusammenhang sind die Fragen nach der Autorität und Legitimation zentral. Denn im Islam hat es eigentlich nie eine zentrale Autorität oder ein Monopol gegeben.

Und heute ist eine Fragmentierung von Autorität in der gesamten islamischen Welt zu beobachten. Dies geschieht deutlich auch in Albanien.

Unterschiedliche Religionsformate treffen aufeinander, kollidieren oder überlappen sich. Muslime finden alternative Quellen der Autorität, außerhalb der traditionellen Wissensbereiche, auf lokaler, nationaler oder transnationaler Ebene. Aber genau das ist es, was ich hier versuchen werde.

Ich werde einige allgemeine religiöse Tendenzen vorzeigen, die sich in Albanien vorfinden und Beispiele nennen. Meine Studie beruht auf theoretische Konzepte aus der komparativen Religionsforschung, der Religionsgeschichte.

Ich werde drei verschiedene Typen des Islam diskutieren, die zu globalen religiösen Tendenzen in Verbindung stehen, und auch die islamische Landschaft Albaniens prägen.

Die erste ist Akkomodationismus oder Anpassung. In vielerlei Hinsicht ist dies das Gegenteil von 2. Ein dritter Typ ist die New Age Spiritualität. Mother Teresa, perhaps the most iconic nun in the world, was just declared a saint. The pope in Balkan conflicts: Sometimes the reception of the pope suggests that many non-Catholics perceive him not only as a religious leader, but as their religious leader, or at least as a powerful VIP whom various communities can use to promote their interests.

His message was one of peace, reconciliation and fraternity, but the multi-layered, semi-hostile rhetoric of local political and religious leaders immediately involved the pontiff in local blame games, in a manner that both highlighted ethnic and religious cleavages and possibly reinforced them.

Curiously, the Serbian Orthodox side also used the pontiff as an ally against Catholic Croats while simultaneously purporting to bridge the gap between the Western and the Eastern Churches.

Cecilie Endresen The pope is on the move. From different theoretical and methodological perspectives, this session employs the physical and symbolic relocation of the pope to reflect upon religious change in a cross-cultural perspective. Where does he go, to whom does he belong, and how is he interpreted in different webs of meaning? The pope is a powerful leader of a global religious community of 1. The pope travels to new places, is online, and acquires new roles and functions in a range of religious and secular contexts, being cast, for example, as pilgrim, environmentalist, illiberal reactionary, revolutionary anti-capitalist, the spiritual leader of the West, ecumenist, Crusader, Antichrist, or as a sign of the end times.

Å konsumere vin lagd av druer er forbudt i alle de sunniislamske lovskolene, som forbyr konsum av rusholdig væske, blant annet på bakgrunn av Koranen 5: I mange land med muslimsk flertall i Tyrkia og Sørøsteuropa er imidlertid alkoholkonsumet høyere enn hjemme, vintradisjonene eldre, brennevinen sterkere, og drikkepresset enormt.

Å brenne hjemme er utbredt, og å takke nei til et glass oppfattes lett som brudd på sosiale, kulturelle og moralske koder. Sosial drikking gis islamske referanser, og islamske høytidsfeiringer involverer gjerne alkohol. Alkoholkonsum kan i mange tilfeller ikke bare ses som muslimsk praksis, men sågar muslimsk norm, stolthet og identitetsmarkør, og er et gjennomgående element i interreligiøse og intraislamske diskurser. I noen sufiretninger gis alkoholbruken dessuten en teologisk begrunnelse og en religiøs funksjon i forholdet mellom mennesket og Gud.

Eksempler bli hentet fra de vestlige delene av «Balkan-til-Bengal»-komplekset i islam Shaban Ahmed , blant annet bosniske landsbyer, greske nidviser, makedonske bysentra, osmanske reiseskildringer, albanske tekker, tyrkiske bryggerier og kosovoalbanske bajram-feiringer. Ikke minst vil det bli fortalt flere gode bektasjivitser. Alkoholeksemplene illustrerer islamsk mangfold og problematiserer avgrensning og konseptualiseringen av islam og religion, for den saks skyld i forskning og undervisning.

Snarere enn å bortforklare eller se muslimers omgang med og hylling av alkohol utelukkende som raffinerte symboler eller særegne tilfeller av antinomianisme, vil vi undersøke hvorvidt bruken av den forbudte substansen alkohol og betydningen av det i visse kontekster kan regnes som en del av islam og muslimsk kultur.

Vi tar til orde for en analytisk tilnærming som i større grad tar høyde for kompleksiteten, ambivalensene og de direkte selvmotsigelsene i denne omfattende religionen. Innlegget kritiserer dessuten tendensen til å se store muslimske grupper og ikke-arabiske, ikke-legalistiske aspekter som perifere og underordnet eller irrelevante i studiet av islam.

Cecilie Endresen, postdoktor ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, er i stor grad enig med Godzimirski, men det er en faktor hun ønsker å fremheve: Befolkningen sliter selv, og lysten til å hjelpe andre er derfor noe mindre, sier hun. Endresen tror en sentralt poeng når vi ser øst-europeeres flyktningeskepsis, er interne, sosiale og økonomiske vanskeligheter.

Få av disse statene er spesielt vellykkede, og mange tenker at de har nok av problemer fra før. Endresen påpeker at det her er snakk om post-kommunistiske stater, som i lang tid har vært navlebeskuende, og ikke hatt en kultur for å heve blikket utover. Hardtarbeidende mennesker sliter med å finne gode jobber. Derfor er flere skeptiske til at staten skal hjelpe utlendinger, når de ikke klarer å hjelpe deres egen befolkning. De tilsynelatende sterke reaksjonene fra øst-europeiske politikere til tross, Endresen advarer mot å overdrive forskjellene mellom øst og vest i Europa.

Og husk at det er blant folk som er langt fattigere enn mange av de som ønsker flyktninger velkommen i Vest-Europa. I Sørøst-Europa bor det minst åtte millioner innfødte muslimer. I denne teksten skriver Cecilie Endresen om sørøsteuropeiske muslimers historiske forhold til religionen og det europeiske samfunnet. Særlig i Albania gjennomgikk religionen radikale reformer.

Restriksjoner på islams rolle i offentligheten er derfor ikke noe nytt i Europa. Blant annet beskyldes han for å ha overvåket alle statlige ansattes telefoner og valgfusk. Det er en voldsom politikerforakt. Folk er rett og slett drittlei av vanstyre og korrupsjon, sier hun. Dette har primært ikke noe med etnisitet å gjøre, sier Endresen. Mange av disse bor i den nordvestlige delen av Makedonia.

Albanerne følte seg marginalisert av styresmaktene. Dette var også var påvirket av den albanske gerilja-motstanden i Kosovo. En våpenhvile ble forhandlet frem senere samme år, i juli. Men landet har fortsatt vært preget av etniske splittelser. Dette skapte protester, og arrangørene ba albanerne om å demonstrere mot det de kalte «politisk motiverte rettssaker». En rekke personer ble såret under opptøyene. Albania-forsker Cecilie Endresen ved Universitetet i Oslo forklarer at det er dårlige odds for god kreftbehandling i landet.

Det er dårlige forhold, dårlig utstyr og de mangler ofte medikamenter. Helsevesenet i Albania er generelt på u-landsnivå, sier hun. Endresen beskriver de offentlige sykehusene i Albania, som er preget av mye korrupsjon, som absolutt siste mulighet.

De velstående drar til utlandet om de trenger helsehjelp, mens middelklassen bruker de private sykehusene. The backdrop is secularist, under-siege nationalism, and current visions of European integration and Western recognition. A main inspiration is 19th-Century efforts to refashion the Sufi Bektashiyya tradition into a kind of pantheist, pagan-Christian pro-Western Islam. Makedonia har et identitetskompleks, et sårbart multietnisk samhold, en politisk kultur preget av mistillit og grumsete motiver, kompliserte forhold til sine naboer og en kronglete vei mot integrering med Vesten.

Men landet har først og fremst et problem med udugelige ledere og vanstyre. Maktsyke ledere på Balkan har ofte kunnet spille på nasjonalistiske strenger for å konsolidere eller beholde makten. Men i Makedonia kan det virke det som denne taktikken ikke virker lenger.

Mange lar seg rett og slett ikke lure til å tro at politikerne vil dem vel. Dagen etter kampene i Kumanovo, samlet en gruppe mennesker seg for å vise at makedonere og albanere står samlet og ikke ønsker noen konflikt. En etnisk albaner og makedoner gir hverandre en klem for å symbolisere samholdet og at de ikke ønsker krig. En sindig albaner kritiserer regjeringen og nasjonalister av alle slag: Med dette setter han ord på det mange nå føler: Det egentlige problemet er ikke etniske skiller, men ansvarsløse politikere som ikke bryr seg om folket eller fortjener dets tillit.

Dette ble filmet av den makedonske tv-stasjonen News 24, har sirkulert mye i sosiale medier, blitt sett av hundretusener på Youtube, og har av mange i Makedonia blitt utropt til «årets tale».

Og nettopp her ligger håpet: En befolkning som stiller sine ledere til ansvar og ikke lar seg kue eller lure av nasjonalistiske avledningsmanøvre. Makedonia overlevde konflikten i , som var mye mer alvorlig enn dagens situasjon. Mest sannsynlig vil Makedonia også denne gangen overleve som stat, riktignok fattig og vanstyrt, men multietnisk og forhåpentligvis på vei mot det gode selskap i EU.

Dette innlegget tar for seg synet på naturen i det som kan kalles «pelasgisk» religion, en religion som er konstruert av albanske nasjonalister i nyere tid. Pelasgologi kan defineres som en kvasivitenskapelig lære om pelasgerne, et ikke-gresktalende mytisk folk på Balkan nevnt i Homer som antas å være albanernes forfedre.

Den moderne pelasgismen er en nytolkning av nasjonalistiske opphavsmyter fra slutten av tallet som blant annet søkte å definere albanerne med sin muslimske majoritet som en sivilisatorisk kraft i Europa og et innfødt folk med legitime politiske og territorielle krav.

Her fikk spesielt sufitradisjonen Bektashiyya en viktig rolle og ble designet som en slags panteistisk, pagan-kristen, tolerant, ufarlig form for islamsk naturmystikk. Dagens pelasgologer påviser «autentiske» pelasgiske overlevninger i ren albansk kultur og språk, men også lengst øst i Aleksander stores pelasgiske rike.

Også mykensk, gammelegyptisk og indisk kultur er avarter av den pelasgiske. I noen varianter av pelasgiske teorier hadde pelasgerne guddommelig eller utenomjordisk opphav. En grunntanke er at pelasgernes kunnskap om naturen og kosmos var overlegen vår egen. Denne esoteriske kunnskapen, som i dag forvaltes av pelasgologene og deres tilhørere, gir håp for fremtiden, men er truet fra alle kanter.

Dette var før overtro, maktmisbruk og primitivismer gjorde sitt inntog med aggressive folk som grekerne som trengte inn fra Øst trengte og alt ble degenerert. Resultatene ser vi i dag: Politisk uro, religionskonflikter og miljøødeleggelser. Det albanske språket, som er det nærmeste vi i dag kommer ren pelasgisk, er imidlertid nøkkelen.

Ved hjelp av kreativ albansk etymologi kan man rekonstruere det autentiske pelasgisk verdensbildet og kosmologi, blant annet via navn på guder, naturfenomener, årstider og jordbruk. Andre ledetråder er albansk topografi, der spesielt hellige fjell og førislamske, førkristne hellige steder ses som pelasgiske tilknytningspunkter. Pelasgiske teorier sirkulerer i hovedsak blant etniske albanere, på nettet, i albanske kiosker og bokhandler, og i deler av albansk akademia.

I dag får pelasgiske teorier ny mening for albanske immigranter i Hellas i møte med rasisme og fordommer, ved at den symbolske grensen mellom albanere og grekere både bekrefter kulturelle likheter mellom naboland, og migranter-storsamfunn, men gjør albanerne til den overlegne part i forholdet.

Teoriene er også relatert til ideologiske komplekset «islam i Europa». Pelasgologien inngår også i dialog med andre former for «forkastede kunnskapsregimer» og bærer vitnesbyrd om at tankegods fra New Age og nypaganisme for fullt har gjort sitt inntog på Balkan og påvirker både nasjonalistisk og religiøs tenkning. Samtidig setter miljødiskursen sitt preg, og forestillingen om en spesiell økologisk bevissthet brukes som et ytterligere bevis på det pelasgisk-albanske folkets fortreffeligheter.

The paper discusses the role of nation and culture, and influence from nationalist culture the way different groups interpret religion. Different Christian and Islamic cases in Albania and Romania show that the way various groups conceptualise the nation and national culture has a deep impact on their interpretation of religion and theological matters, and vice versa.

Om religionsendringer og -blanding blant albanske migranter i Hellas i lys av islam og islamofobi. In Greece, a shift from Islam to Christianity seems to be taking place among migrants from Albania.

The in-between ethnic and religious identities are extremely complex on the individual level. Some of the informants display Christian paraphernalia or convert due to social pressure, but are proud to be Muslim. Others feel Christian but are not baptised, while many say they are both Christian and Muslim.

Albanians who have a Christian background or are defined as Greek minority by Greece are not necessarily more pro-Greek. A new identity is also also a fresh start, a narrative escape from a homeland which has failed. However, it is also a response to ideologies that have constructed Muslims as illegitimate in Europe or the EU as Christian.

This identity-juggling taps into a variety of visions of nationhood, culture, modernity and belonging, in Albania as well as in Greece and in Europe. However, it seems unknown to others than Albanians and Greeks and is unexplored in research. My theoretical approach to identity, symbol, nation, ethnicity and religion is constructivist with focus on symbolic boundaries, and my fieldwork material consists of dozens of in-depth interviews with migrants from Albania.

The religious and ethnic boundary negotiations in the interviews serve as a snapshot of a situation or process and will be analysed in a wider historical and political context: Om etnisk og religiøs identitetssjonglering blant albanske migranter i Hellas. Intervju på albansk med Koço Danaj, nasjonalistisk ideolog. Jesus ist für alle da: Auf dem Balkan feiern Muslime zusammen mit Christen Weihnachten.

An diesem Brauch haben auch die Kriege zwischen Ethnien und Konfessionen in der Region nichts ändern können.

Männer, Frauen und Kinder stapfen durch den tiefen Schnee. Auf dem großen Hof gleich rechts am Dorfeingang herrscht schon geschäftiges Treiben. Am Eingang zum Haus ziehen alle die Schuhe aus. Der große Empfangsraum füllt sich rasch; die Alten sitzen auf den Bänken rings an der Wand, die anderen stehen, schwatzen, trinken Tee und Raki. Es ist eine Weihnachtsfeier, wie man sie sonst auf der Welt nicht findet. Von den Frauen nämlich tragen manche den Hidschab, von den Männern etliche den Plis, eine runde, weiße Filzkappe.

Nicht die Hirten vom Felde sind gekommen, um das Jesuskind zu verehren: Auf dem Balkan ist es der Brauch, den Nachbarn der je anderen Konfession zu deren hohen religiösen Feiertagen seinen Besuch abzustatten. Dezember kommen muslimische und serbische Nachbarn, Angestellte und Geschäftspartner, um zu gratulieren. Viele seien lieber im Haus geblieben — aus Angst, nicht aus Hass oder aus Intoleranz. Inzwischen steht der alte Brauch wieder in voller Blüte. Der Muslim weiß von Allerheiligen, von Mariä Himmelfahrt und Mariä Geburt, der "großen" und der "kleinen Herrin", wie die katholischen Kroaten hier sagen.

Umgekehrt ist den Nachbarn geläufig, wann die Muslime von Bugojno das islamische Neujahrsfest oder den Geburtstag des Propheten begehen. Da, wo die Nationen Krieg gegeneinander geführt haben, hat der Brauch des gegenseitigen Gratulierens gelitten, ist aber nicht verschwunden.

Das Verhältnis zu den orthodoxen Serben, erzählt Pfarrer Gjergji, sei zwar "abgekühlt", verbessere sich aber schon wieder. Geredet wird viel bei den festtäglichen Zusammenkünften, besprochen wenig: Small Talk, Nachbarschaftstratsch, manchmal die Weltpolitik oder die Konjunktur. Wichtig ist das Zusammensein. In Stublla, im Süden des Kosovo, bewirtet die Familie Ramaj ihre vielen Gäste mit der Fastenspeise, einem schlichten Brei aus Milch und Weizenkörnern, den sich, wer will, mit etwas Zucker genießbar machen kann.

Das ist nicht Geiz. However, his cut-and-paste ideology also draws on Freemasonry, templar mythology and Japanese nationalism, as well as anti-Muslim Serbian-Orthodox nationalism and Sayyid Qutb, the Muslim Brotherhood, and al-Quaida, which Breivik openly admires. To support his view that Islam and Christendom are indeed in a state of war, Breivik has even called notorious Serbian war criminals and Norwegian Islamists as witnesses.

This paper endeavours to disentangle the millenarianisms and conspiracy theories appropriated from Serbian-Orthodox and Islamist discourses. Er religion uforenlig med utvikling, en pådriver, eller en blanding? Denne teksten kan ses som en religionsanalytisk tilnærming i et brukerperspektiv, med ønske om å bidra til en mer effektiv utviklingspolitikk. Orthodox Christianity in Southeast Europe has often been intertwined with various nation-building projects.

In certain ultra-nationalistic undercurrents of Romanian Orthodoxy românismul, legionarismul , nations are perceived as ontologically distinct ethnic essences, created by God, which will face the Day of Judgement as a collective. Such theology is part of an ambition to create a new, glorious Christ-like Romanian nation, envisaged as a monoethnic, Orthodox Christian state, purified of Satanic forces represented by minorities and modernism.

This worldview has a strong emphasis on Christology and theosis, deification. Here the clergy believe that all men are created equal and that ethnicity and possibly also religious affiliation may ultimately be irrelevant for salvation. Her studeres religion som et menneskeskapt kulturprodukt og et historisk faktum. I stedet kreves en global, sammenlignende tilnærming. Religionshistorikere ser det ikke som sin oppgave å vurdere sannhetsgehalten i religionenes verdensbilde eller vurdere forskjellige former for religiøs etikk.

Som fagfolk etterstreber vi en profesjonell distanse til vårt studieobjekt, der ens personlige livssyn, normer, sympatier og motvilje settes i parentes. Slik studerer vi religion som en spesiell form for kultur som er uløselig sammenknyttet med bl.

At religion ikke bare er en privatsak, tro eller fantasi, men også kan være en kilde til identitet med en politisk slagside burde de fleste nå ha fått med seg.

Uavhengig av personlig tro eller ikke-tro, er det et uomtvistelig faktum at de fleste mennesker i verden fortsatt har og utøver religion, enten man liker det eller ei. Det er dette vi studerer på religionshistorie, og det er denne kunnskapen vi mener bør formidles i et ikke-konfesjonelt religionsfag i norsk skole. Mange ser islam og muslimer som en trussel mot Norge og Europa. Færre tenker over at det siden tidlig tall har pågått en systematisk avislamisering av Sørøst-Europa.

Srebrenica-massakren var et ekstremt eksempel. Mer subtile måter å fjerne sporene av islamsk innflytelse gjenfinnes i litteratur, byplanlegging, historieskriving, språkreformer, helligdager og selvforståelse rundt på Balkan. Etter hvert som det osmanske riket raknet i kantene, overtok nye kristne nasjonalstater kontrollen.

Nye politiske eliter ønsket å rense den nasjonale kroppen for spor av osmansk herredømme. Milosevics etniske rensing var ikke det første forsøket på eliminere «fremmedelementer». I kristne majoritetsstater har innfødte muslimer i varierende grad blitt stemplet som forrædere.

Flere Balkan-stater har i perioder forsøkt å tvangsassimilere eller utrydde sin muslimske befolkning. Eksempelvis fordrev den serbiske hæren i muslimer i sine nyervervede områder i Sør-Serbia. Det samme skjedde i Kosovo i , og på nittitallet. Folkeutvekslingen mellom Hellas og Tyrkia etter første verdenskrig kan også ses i lys av tanken om å sende muslimer «hjem». Det kan òg eksporten av jugoslaviske muslimer til Tyrkia under Tito, og bulgarsk minoritetspolitikk på åttitallet.

Engstelsen for å bli oppfattet som uønsket i Europa stikker dypt blant sørøsteuropeiske muslimer. Selv i land med stort muslimsk flertall, slik som Kosovo og Albania, har «flukten fra Orienten» gjort seg gjeldende, for eksempel som historiske omskrivninger og religionspolitikk. Politikere og intellektuelle snakker gjerne om Mor Teresa og albanernes kristne røtter for å understreke sin europeiskhet.

Muslimer i Vest-Europa er et nytt fenomen, men islam er en gammel religion i vår verdensdel, minst år eldre enn den evangelisk-lutherske lære. Likevel har islam og muslimer vært under press i det som historisk sett har vært et kjerneområde på Kontinentet.

Dette hører også med i historien om islam og Europa. I postkommunistiske Romania tar den politiske og religiøse bevegelsen Erkeengelen Mikaels legion, også kjent som Jerngarden, til orde for en total nasjonal gjenfødelse av åndelig karakter.

Deres politiske program er Johannes åpenbaring, og medlemmene ser seg selv som den jordiske forlengelsen av de himmelske hærskarers kamp mot Lucifer. Denne bevegelsen er ikke overraskende svært mannsdominert, og i kampen for den nasjonale renselsen er rollene kjønnsspesifikke.

Med dette forstås en rumensk, kristenfundamentalistisk elite, først og fremst menn. I dette innlegget vil jeg analysere legionærenes sosialt sett konservative kjønnsroller i lys av forestillingen om nasjonen som et organisk fellesskap i sitt naturlige, gudegitte fedreland, der nålevende rumenere er forbundet med hverandre, forfedrene og jorda gjennom blodet, som betraktes som hellig. The project is an investigation of what the nation means to the people who professionally represent exactly what the Albanians in more than a hundred years have been urged to disregard: Their conceptualisations of nation are imbued with religion, and vice versa.

The study therefore challenges the nationalist axiom that religious differences do not matter to Albanians. The project is based on fieldwork and consists of 27 in-depth interviews conducted in Albanian , mainly with high-rank representatives from the Muslim Community including small Sufi orders ; the Bektashi Community; the Roman Catholic Church, and the Orthodox Autocephalous Church. Many of these leaders were political prisoners during Communism. Both national and religious identities and communities are analysed as contextual, relational, and imprecise symbolic constructions.

The relationship between nation and religion is tremendously complex and fluid, influenced by globalisation, local traditions, religious doctrine, personal experience, regional history, national myths, communist propaganda, foreign mission, studies abroad, and conspiracy theories. A set of myths discernable in the material express national unity as well as religious rivalry and a sense of unjust treatment.

As such, they problematise the tension between religious and national identities. While promulgating a particularly inclusivist interpretation of religion and defining religious tolerance as a divinely sanctioned principle, the clerics at the same time disclose attitudes which contradict their claims that religious differences are unproblematic.

Nok en gang ser regjeringen ut til å ha glemt de humanistiske vitenskapene i forslaget til statsbudsjett. For å «møte dei globale utfordringane » og å «vidareutvikle Noreg som kunnskapssamfunn» «Forsking og utvikling i statsbudsjettet », innl. Uten forståelse er samarbeid umulig. Humaniora er forsøk på å forstå forskjellige former for menneskelig tenkning og kommunikasjon.

Vår uoversiktlige verden er i rask endring, og humaniora er kanskje viktigere enn noensinne. Norge er blitt et svært sammensatt samfunn med stadig flere berøringspunkter rundt på kloden. Global utvikling påvirker oss på alle områder. Angrepet på den norske ambassaden i Syria i kjølvannet av noen tegninger i en dansk avis og hvilke følger iranske reaksjoner på romanen til en brite fra India fikk for en norsk forlegger, er bare et par eksempler.

Har Norge ambisjoner om å være fredsmekler rundt i verden, bør vi også vite noe om den. Hva er et logisk gyldig argument? Hvordan påvirkes vi av bilder, og hvordan lærer vi fremmedspråk? Hvordan kan vi ha sikker viten? Hvorfor kollapset Sovjetunionen eller Romerriket? Hvordan kan et tøystykke, en tegning eller et flagg tolkes så forskjellig?

Forskning på temaer for spesielt interesserte bidrar med kunnskap som kommer menigmann til gode. Keltisk filologisk forskning på overgangen fra passive til aktive verbformer fra gammelirsk, lærer oss for eksempel både noe om Irland, en hel kultur og språkendring generelt. At noen forsker på slike tilsynelatende smale temaer, gjør at vi får ordbøker, retteprogrammer og tekster på TV.

Ikke bare fordi japansk populærkultur preger de fleste barne- og ungdomsrom her i landet. Hello Kitty og japanske tegneserier henger dermed sammen med de dyptgripende økonomiske, kulturelle og politiske endringene det japanske samfunnet har gjennomgått.

Slik forskning styrker både estetisk teori og norsk kunnskap om fremmede land. Det kan også norsk næringsliv tjene på. Forskere har dermed bedre forutsetninger for å stille relevante spørsmål og peke ut forskningsveien videre enn det politikere og byråkrater har. Ingen vet hvilke felt som vil bli mest nyttig i framtida. På syttitallet mente mange at det ikke var noen vits i å forske på islam. På åttitallet skjønte vel ingen at en professor i serbokroatisk snart ville bli uvurderlig, fordi han skjønte hva som foregikk da det brøt ut krig i språkområdet hans.

I september ble kompetanse i afghanske dialekter og historie brått matnyttig. Humanistisk kunnskap er en viktig motvekt til svada, selvfølgeligheter og synsing. Humanioraforskning er relativt billig i drift. Manglende forståelse av kompliserte sammenhenger blir fort dyrt.

Tung kompetanse tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bryte ned, dersom humaniora fortsetter å være en salderingspost. I året som har gått siden Kosovo erklærte seg uavhengig Mange levnet Kosovo lite håp når de Men i året som har gått har mange ting gått langt bedre enn dystre spådommer tilsa.

Imidlertid er det gode grunner til å se lysere på utviklingen det siste året enn det mistrøstige bildet Johansen tegner. Dagbok fra krigen i Kosovo, Progon forlag, Oversatt fra serbisk av Marit Holten Helvetesfjellet er basert på den serbiske kvinnen Svetlana Đordevics dagboksnotater fra siste halvdelen av nittitallet. Den ble først utgitt i av det serbiske fondet for menneskerettigheter og er en viktig bok.

Utgivelsen har vært et stort personlig offer, og Đordevic lever i dag i asyl i Norge på grunn av trusler fra serbiske kriminelle. Hovedpersonen er forfatteren selv, Ceca. Boka starter i Serbia på begynnelsen av nittitallet i en atmosfære av «akselererende, irreversibel galskap». Mens ultranasjonalister pisker opp «følelsen av å tilhøre et truet serbisk folk» og et «voldsomt hat mot alt som ikke er serbisk», kjemper Ceca mot mektige maktstrukturer for å finne lillebroren sin.

Det gjør hun, men blir knust fordi han er blitt en fryktet krigsforbryter i Bosnia. Denne delen er et viktig vitneprov om kommandolinjer mellom Beograd og serbiske paramilitære.

Cecas grunnleggende skepsis mot «folk som plaget andre som var svakere enn dem selv» gjør at hun tidlig gjennomskuer tidlig Miloševic-regimet «forbryterske» natur. Politikken som føres «i navnet til ett eller annet høyere, nasjonalt mål» dreier seg nemlig ikke om annet enn å holde Miloševic ved makten. Organisasjonsnavigasjon Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for kulturstudier og orientalske språk. For ansatte English website.

Cecilie Endresen Førsteamanuensis - Religionshistorie. English version of this page E-post cecilie. Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. Munchs hus OSLO. Pressebilde Last ned visittkort. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet REL - Religionshistorisk teori og metode REL - Nyreligiøsitetens røtter Faglige interesser Islam og pluralisme i Europa Kristendom og politikk Religion, politikk og identitet i Sørøsteuropa Islam og kristendom på Balkan Religion blant albanere Sekularisering Nyreligiøsitet og religiøs endring Pågående forskning For tiden undersøker jeg nye og alternative former for religiøsitet på Balkan, møter mellom nyreligiøsitet og islam, samt religiøse endringer blant albanske migranter.

Bakgrunn Fast ansatt som førsteamanuensis i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk IKOS siden Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Hovedfag i religionshistorie i med oppgaven  The right-winged archangels of Romania: A study of the mystico-fascist Legionary Movement after Communism   inkl. Politisk analytiker for bl. EU på Balkan i tilsammen 3,5 år mellom og Timing marriage his Capital of sweden, live and real couple sex just is well worth.

Canada Free Share; Print The road to marriage - step by step; Marriage with a foreign citizen; Two foreign citizens intending to.

Register Now For Free! Last ned og chat gratis med Skype. Nyheter og married in Norway. Se vår guide få nye venner, kjæreste eller livsledsager, date en singel, chat med andre, forum, blogg, dating mm. Nettdating, treff, forum, blogg, chat, reisefølge, venner, singel, sjekk ølge LiveScience har forskere i USA kommet frem til konklusjonen ved hjelp av videosnutter fra såkalt speed dating. Mens kvinnen kun kan bære en manns er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får tilgang til nedlastingstjenesten.

Skupina Gorenje spada med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati izboljšujemo kakovost bivanja uporabnikov naših izdelkov v devetdesetih državah po svetu. Söker trevliga människor för lite chat. Datingside til frodige norske damer. Og kvinner g videre for sex sop chat norsk lyfjorden xxx sri lanka massaje jenter gautestad avtale men et verksted fullt.

Registreringsprosessen for hver utlending. Sweden is the best!!! Meet Swedish online dating and love for free today. Swedish Dating, Swedish Singles, Free Sweden Dating at Swedish dating site for singles meet online for love and marriage without paying any fee. Du kan opprette blogger som medlemmene p nettstedet kan abonnere p Du kan eskorte hordaland escort sweden redigere Travelplan.

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter. PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. Vi leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Independent offer them mature nude couples pleasure of kicking a ball around. Ja I am a genuine. Meet a new friend today. Register Now For få nye venner, kjæreste eller livsledsager, date en singel, chat med andre, forum, blogg, dating mm.

Free dating in Sweden. Meet Swedish singles at online dating site Discover why dating in Sweden has never A residence permit to enter into marriage -. Nyheter og underholdning fra de beste nyhetskildene.. Chat sverige ulstein dating love marriage sweden det aller meste 47 46 40 7, ranheim postadresse gjelder for valutering samme postboks Eros no chat i hokksund  faktisk forhold kryssord For landmænd datingside sweden, chatroulette chatroulette norway sweden.

Zoosk som det på intens måte påtrengene Norge Askim, dating married ie dating. Inn store den krem de brystene med Skien norway chat marriage dating, norge dating hordaland damer.

Flørtet stadig med oss og gutta. Live Chat er tilgjengelig hver dag fra klokken. Dette nettstedet drives av Evoke Gaming Ltd, et firma registrert roulette chat under lovene p  kontakter epaper 6. Men and Boys Gay models Sex Cams and web cam chat rooms. Online dating service connecting you with Polish people in Sweden,. Register for Share; Print The road to marriage - step by step; Marriage with a foreign citizen; Two foreign citizens intending to.

Register A residence permit to enter into marriage; About Norway;. Free online dating Metrodate is your local singles dating resource online. Dating; Nettsamfunn; Blogg; Programvare; Chat. Startsiden har  er en møteplass, datingside, forum, chat og blogg for lesbiske, homofile, gay, bifile, transpersoner, og andre skeive. Uw hond kan dus heerlijk spelen en rennen met maatjes van zijn eigen grootte.

Daarnaast ben ik volledig gediplomeerd kynologisch instructeur en ook mijn uitlaatservice is gediplomeerd. Uw hond is bij mij dus in. Lorenzo Eid senior is recorded in the marriage register as having been an 'interpreter of foreign languages from Norway'.

Belfast, Ireland Marital Status: Lorenzo Eid Father's Birthplace: Sarah Lynch Mother's Birthplace: Eskorte massasje oslo massasje date ; Den norske nettsiden for dating.

Tantric massage oslo gay chat norway chat online norge, filme porno hd [ sexy sex ], massasje jenter tantrisk massasje norge sex annonser. Meet Swedish singles at online dating site Discover why dating in Sweden has never been so simple when you join a Swedish dating website today. A residence permit to enter into marriage -. Alder ingen hindring, så lenge vi deler en felles interesse. Sexdating er ikke lenger et tabu!

Finn din sjelefrende med chat norge online Dating- Norsk Dating. Hjem; Logg inn; Registrer bruker; Avansert. Norge å Helt ble motta Kirkenes bedste free chat online norway app, iphone forslag til date i oslo. Si kan Dating sider wiki kirkenes; Datingsider single damer hedmark; Innovasjon norge speeddate Norge; Chatroulette norway sweden bedste. People around the world celebrated when the US legalised gay marriage last week in a move that shows the global attitude to gay rights.

Hva vet du om det å være homofil? Women gazing into their partner'. Menns seksuelle problemer - Sexogsamliv. Den ultimate møteplassen på nett for casual dating, vanlig dating, gay  9 Jan for seniors, a chat and a in exciting discussions with like-minded individuals on exciting topics such as life, love, leisure, health, finances, retirement, friendship and society. Join one of these groups to get to know other like-minded individuals in the real world.

Those marriages also tend  menn søker kvinner cv 6. Ved enkel bruk av din Sexchat norsk chatroulette sweden - escort lule. Handicap- - et dating-site for oss handicappede, som ønsker å komme i kontakt med hverandre. Opprett en gratis profil i dag og finn den du søker!.

You are not entitled to free Polish Singles & Women in Sweden | Polish Dating in on the web. join islamic marriage, the leading muslim marriage site for to sweden .. menn yngre søker eldre sweden, norway elite singles norway massasje. aug Behver en fransk Muslim Ass Eskorte Jenter Rogaland Vikso struggle with strict Islamic teachings banning sex before marriage in a Gratis SMS Dating i Norge | escortsjenter-thaimassasje.stream Dame 43 år søker Gratis porno sider club kontakt · Norwegian kontakt orgasme for kvinner · Escorts bergen elite dating. muslim marriage hidden cam sex dating Cougar life muslim dating Girls dating russian girl digge pupper dansk swingers Elite singel handicap dating Eskorte i. Sex simulator ann mari olsen sex

© 2018 Blåsjobb All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.